3JAN

COMPOSITION PERFORMANCE

CTU-UK Petr Neubert
Archiv CTU-UK © Petr Neubert 2019

 

CV/ RESUME

CZE

Jan Trojan (*1982) vystudoval skladbu na Konzervatoři v Teplicích a Hudební a taneční fakultě AMU, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci s tématem Akustická ekologie a soundscape. Absolvoval stáž na Universität der Künste v Berlíně (2011–2012). V letech 2015-16 získal Fulbright-Masarykovo stipendium na Center for New Music and Audio Technologies, University of California, Berkeley. Působí jako hudební režisér a zvukový designér v Českém rozhlase a jako docent na katedře skladby AMU se zaměřením na elektroakustickou hudbu. 

 

ENG

Jan Trojan (*1982) graduated in music composition at the Teplice Conservatory and later at the Academy of Performing Arts in Prague where he finished his PhD studies focusing on acoustic ecology and soundscape. He participated in a study programme at the Universität der Künste in Berlin (2011-12). In 2015-16, he was a Fulbright-Masaryk visiting scholar at the Centre For New Music and Technology, University of California, Berkeley. He works as music editor and sound designer at the Czech Radio and as associate professor at the Faculty of Composition at the Academy of Performing Arts in Prague, specialising in electronic music. Jan is interested in sounds, silence and the space in between them.

 

 

PAPERS

Trojan, Jan: MUSIC FOR THE SIREN. An Acoustic Signal Articulated by a Musical Instrument Through a Musical Composition or Performance, In: Krtička, Jan, Mrkus, Pavel, Eds.: Sound and Environment. JEPU, Ústí nad Labem 2020.

Rataj, Michal – Hořínka, Slavomír – Trojan, Jan – Dvořák, Tomáš. ZVUKOPROSTOR – PROSTOROZVUK. NAMU, Praha 2018. 241s.

Trojan, Jan: METAL SHEET NO. 1, in: Musica Nova IX, International Music Conference, Brno 2013.

Trojan, Jan: AUTORSKÁ REFLEXE AKUSTICKÉ EKOLOGIE A SOUNDSCAPE V KONTEXTU SVATOJAKUBSKÉ POUTĚ In: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, Akademie múzických umění - Český rozhlas, Praha 2012.

Trojan, Jan: AKUSTICKÁ EKOLOGIE A SOUNDSCAPE V KONTEXTU MULTIMÉDIÍ, Triga, Praha 2011.

Trojan, Jan: VYJADŘOVACÍ PROSTŘEDKY ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY V KONTEXTU MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY, in: Hudba a multimédia. Sborník studií, Triga, Praha 2010.

 

  

CV/ SHORT

E M P L O Y M E N T

Associate Professor (Docent), Academy of Performing Arts in Prague, department of composition at Music Faculty, Electroacoustic and multimedia composition.

 

2013-2023
Recording director, sound designer, Czech Radio, Production Centre. 

2015-2016
Fulbright-Masaryk Visiting Scholar
, Fulbright assosiation, Center for New Music and Audio Technology, University of California, Berkeley.

 

E D U C A T I O N

2009 – 2012
Doctorate (PhD.), Academy of Performing Arts Prague. Dissertation thesis: Acoustic ecology and soundscape in the context of multimedia;

2011 – 2012
Sound Studies, The Berlin University of the Arts (Universität der Künste), Erasmus student exchange;


2007 – 2009
Master of Composition, Academy of Performing Arts Prague;

2004 – 2007
Bachelor of Composition, Academy of Performing Arts Prague;

1998 – 2004
Study of Composition at the Teplice Conservatoire; title of qualification awarded: Certified Artist;

1994 – 2004

Music School (ZUŠ Ivana Kawaciuka), Duchcov

Grammar School (Gymnasium), Duchcov

Antonín Sochor Primary School, Duchcov